TERMENI ȘI CONDIȚII

Vă mulţumim pentru interesul faţă de cărţile şi activitatea editurii noastre. Vizitarea de către dumneavoastră a acestui site este echivalentă cu acceptarea următorilor termeni:

Drepturi de autor, copyright
Conţinutul acestui site este, în totalitatea lui (textele, imaginile, codul sursă al paginilor etc.), fără nici o excepție, proprietatea Editurii Prospero (S.C. Editura Prospero S.R.L.) şi, în unele cazuri, a altor persoane juridice (firme) sau fizice (autori, ilustratori, traducători). Copierea oricărei părți, de orice dimensiune, din conţinutul acestui site fără acordul prealabil al editurii Prospero și al proprietarilor terți este interzis și contravine legilor în vigoare românești și internaționale.

Utilizarea site-ului
Editura Prospero nu poate fi făcută responsabilă pentru deteriorări ale sistemelor de calcul sau ale altor echipamente cauzate de navigarea pe acest site. De asemenea, editura nu poate răspunde de securitatea modului dumneavoastră de a accesa internetul și nu i se pot imputa în nici un caz costurile legate de acesta (abonamente internet sau comunicații mobile etc.).
Toate informaţiile din acest site sunt prezentate sub rezerva erorilor de culegere sau de programare. Editura Prospero îşi rezervă dreptul de a efectua orice modificare a acestui site, de orice natură (inclusiv preţurile produselor și taxele de expediere), fără o notificare prealabilă.

Date personale, confidențialitate
Datele şi informaţiile pe care ni le furnizaţi prin vizitarea acestui site şi efectuarea de comenzi online vor fi folosite de editura Prospero doar pentru a vă expedia cărţile comandate şi pentru activitatea internă a editurii (gestiune comenzi, trimiterea de newslettere dacă v-ați exprimat acordul în acest sens, analize economice, statistici etc.). Datele dumneavoastră nu vor fi făcute publice pe site-ul editurii sau pe materiale publicitare și nu vor fi transmise, nici măcar parţial, altor firme sau persoane fizice. Datele pot fi furnizate doar autorităților statului, în urma unor solicitări legale justificate.

Garanții
Editura Prospero garantează expedierea cărţilor comandate în perfectă stare, ambalate corespunzător pentru a nu fi deteriorate în timpul transportului. Dacă, în mod excepţional, descoperiţi cărţi cu defecte de fabricaţie sau alte titluri decât cele comandate, editura va înlocui gratuit exemplarele necorespunzătoare. Editura Prospero nu-şi poate asuma răspunderea pentru deteriorări ale cărţilor cauzate de evenimente survenite după livrarea comenzilor în bune condiții: depozitare în condiţii improprii, manipulare defectuoasă, inundaţii, incendii, acte de vandalism etc.

Dispute
Orice dispută apărută între Editura Prospero și clienții săi va fi rezolvată pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale în vigoare și soluționarea disputelor se va face prin apel la instanțele judecătorești competente din România.